Zasiłki i dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Na pomoc finansową mogą liczyć nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich opiekunowie. Diametralne zmiany w życiu bywają trudne, dlatego każde wsparcie finansowe jest tu na wagę złota i pozwala powrócić do normalności. Można ubiegać się o różnego rodzaju dotacje oraz wsparcie stałe i okresowe.

Zakres pomocy dla osób niepełnosprawnych

Zasiłek pielęgnacyjny

Z tego zasiłku może skorzystać:

  • niepełnosprawne dziecko,
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia,
  • osoba, która ukończyła 75 rok życia.

Renta socjalna

Może otrzymać ją osoba całkowicie niezdolna do pracy, pełnoletnia będąca w trakcie nauki szkolnej lub na studiach wyższych. Rentę pobierać można do ukończenia 25 roku życia. Może być przyznana na stałe lub okresowo.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Rehabilitacja dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim jest niezwykle ważna. Warto ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdu, na którym osoba niepełnosprawna będzie znajdowała się pod opieką specjalistów. Jeżeli wyjazd ma być zorganizowany dla osoby poniżej 16 roku życia, o dofinansowanie do wyjazdu może ubiegać się także jej opiekun.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych środków pomocniczych

Narodowy Fundusz Zdrowia pozwala osobom niepełnosprawnym ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętów rehabilitacyjnych i innych rzeczy potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej. Standardem jest możliwość uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego.

Dodatkowe możliwości wsparcia

Nierzadko także wszelkiego typu organizacje uruchamiają akcje charytatywne, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych środków na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Zakres pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Zasiłek rodzinny

Na taką pomoc mogą liczyć rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie mające niepełnosprawne dziecko na utrzymaniu. Zasiłek przysługuje także osobom uczącym się.

Zasiłek opiekuńczy

Jest to opcja dla małżonków, którzy z powodu opieki nad osobą niepełnosprawną musieli zrezygnować z pracy zawodowej lub takiej pracy nie mają. Przysługuje wtedy, gdy konieczna jest stała lub długotrwała opieka nad niepełnosprawnym.